شرکت ایمن تاش سپاهان

تولیدات این شرکت از نظر کیفی به تایید واحدهای مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز پژوهشگاه صنعت نفت رسیده است.در حال حاضر شرکت محصولات خود را به صنایع بزرگ کشور اعم از صنایع شیمیایی سلولزی، نفت، گاز و پتروشیمی کشور عرضه می نماید.

محصولات